Efter att ha arbetat som ingenjör på arkitektkontor i drygt tio år utbildade jag mig till designer vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK). Som examensprojekt tog jag fram en väggpanel – en handtuftad ljudabsorbent i samarbete med Kasthall Mattor och Golv AB och institutionen för teknisk akustik, Chalmers Tekniska Högskola. Projektet mottog stipendium med motiveringen »en spännande mix av behovsstyrd design, teknik och textil konst«, vilket blev ett motto för min verksamhet.

Som en del i mitt skissarbete på HDK lärde jag mig att tufta och föll även för själva hantverket, vilket ledde till att jag installerade en egen handtuft-
utrustning i mitt dåvarande hem i Skene. I denna studio/ateljé ägnade jag mig åt produktutveckling av rumsskapande element under namnet ryijy.se.

Jag har genomfört kurser på Textilhögskolan i ämnet och har haft givande studentsamarbeten.

I nära dialog med beställare har jag utfört utsmyckningsuppdrag och skräddarsydda produkter.

Här presenterar jag ett urval av samarbeten, produkter och utvecklingsarbeten.

 

Åsa Lom, designer och byggnadsingenjör
asa@asalom.se / 0739-188 111